top of page

Share capital

Lohilo Foods' share capital amounts to SEK 61,583,904, divided into 14,662,712 shares

Share capital development since 2016:

År            Händelse                                      Förändring antal aktier      Totalt antal aktier       Aktiekapital           Kvotvärde

2016        Nyemisson                                                          200 000                  1 200 000             120 000                 0,1                 

2019        Fondemission och split (10:1)                        10 800 000                12 000 000             528 561,18             0,42

2020       Nyemission                                                       2 662 712                  14 662 712             615 833,90            0,42

2021        Nyemission                                                       1 007 393                  15 670 105             658 144,41             0,42

2022       Nyemission (2021)                                           6 659 794                22 329 899            937 855,76             0,42

bottom of page