Ägare 

Namn:

Dan Isaksson

Richard Hertvig

Sante Dahl Invest AB

Nordnet pensionsförsäkring AB

Avanza Pension

Biljon AB

Johansson, Hans Mathias

Grevelius Fredrik

Pepins Securities

Baskin, Johan

Övriga ägare

Totalt antal aktier

Antal AK

3 744 290

3 704 834

1 714 286

1 324 955

576 300

493 112

429 000

407 894

400 000

351 098

9 184 130

22 329 899

Innehav (%)

16,77 %

16,59 %

7,68 %

5,93 %

2,58 %

2,21 %

1,92 %

1,83 %

1,79 %

1,57 %

41,13 %

Röster (%)

16,77 %

16,59 %

7,68 %

5,93 %

2,58 %

2,21 %

1,92 %

1,83 %

1,79 %

1,57 %

41,13 %

Verifierat

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

2022-03-31

 

Källa: Monitor