Ägare 

Ägare

MF30 Holding AB

Santhe Dahl

Sharam Rahi

Erik Selin

Pepins Group AB (publ)

Nordnet Pensionsförsäkring

Hans Jacobsson

Johan Baskin

Superfruit Partners Sweden AB (publ

Mathias Ackermand

Övriga

Totalt

Antal aktier

7 054 208

1 714 286

800 000

686 364

400 000

355 985

256 722

189 971

148 120

136 058

3 928 391

15 670 105

Kapital

45,02%

10,94%

5,11%

4,38%

2,55%

2,27%

1,64%

1,21%

0,95%

0,87%

25,06%

100,00%

Röster

45,02%

10,94%

5,11%

4,38%

2,55%

2,27%

1,64%

1,21%

0,95%

0,87%

25,06%

100,00%

Verifierat

2021-08-31

2021-08-31

2021-08-31

2021-08-31

2021-08-31

2021-08-31

2021-08-31

2021-08-31

2021-08-31

2021-08-31

2021-08-31

Källa: Monitor