Ägare 

Ägare

MF30 Holding AB* 

Santhe Dahl Invest AB

Övriga 

Totalt 

Antal aktier

7 102 280

1 214 286

4 482 510 

13 299 076

Kapital

53,4%

9.1%

33,8%

100%

Procent röster 

53,4%

9.1%

33,8%

100%

*MF30 Holding kontrolleras av Richard Hertvig och Dan Isaksson.