top of page
Rosa bild.PNG

Bolagsstyrning 

LOHILO Foods AB (publ) arbetar alltid för att skapa varaktigt värde för alla konsumenter, aktieägare och andra intressenter. En viktig förutsättning för detta är en väl fungerande och god bolagsstyrning. Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om bolaget och dess utveckling. Lohilo Foods AB (publ) bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen, bolagsordningen, First Norths regelverk samt interna regler och föreskrifter. Läs mer om vår bolagsstyrning här.

Alla våra bolagsstyrningsrapporter finns tillgängliga här.

bottom of page