top of page

 Pressmeddelanden 

Kommuniké från årsstämma 2024 i Lohilo Foods AB (publ)
2024.05.31


Q1 Lohilo Foods AB (publ) Hög tillväxt på Exporten och Egna varumärken gav ökad bruttomarginal samt positiv EBITDA
2024.05.24


Årsredovisning 2023 Lohilo Foods AB (publ)
2024.04.30


Kallelse till Årsstämma i Lohilo Foods AB (publ)
2024.04.30


Martin Lyberg avslutar sin tjänst som vice VD i Lohilo Foods
2024.03.26


Q4 Lohilo Foods AB (publ) Bokslutskommuniké: Fortsatt ökad export och marginalförbättring i Q4, styrelsen lämnar positiv
prognos för 2024 baserat på genomförda åtgärder och besparingar
2024.02.28


Lohilo Foods AB (publ) styrelse lämnar positiv prognos för 2024
2024.02.28


Lohilo lanseras hos kedjan Deli de Luca i Norge
2024.02.19


Lohilo och Superfruit lanseras hos kedjan Normal, tar första order värd 7 MSEK
2024.02.16


Lohilo Foods AB (publ) byter Certified Adviser, CA, till Eminova Fondkommission AB
2023.12.22


Q3 Lohilo Foods AB (pub) Fördubblad export och tvåsiffrig tillväxt på egna varumärken
2023.11.24


Lohilo Foods AB (publ) Företrädesemission registrerad, handeln med BTA upphör
2023.10.16


Lohilo Foods AB offentliggör delresultat av effektiviseringar, förändrade hyresavtal medför en årlig besparing på 9,2 MSEK
2023.10.06


Lohilo Foods AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission, tecknad till 100%
2023.10.04


Lohilo Foods AB (Publ) har genomfört den riktade nyemission som tidigare kommunicerats
2023.10.02


Uppdatering delresultat prioriterade aktiviteter; Exporttillväxt överstiger 100% under Q3
2023.09.29


Sista dag för teckning av aktier i den pågående företrädesemissionen
2023.09.29


Styrelsen i Lohilo Foods AB (publ) har beslutat om en riktad nyemission av aktier om 12 MSEK samt om en företrädesemission om cirka 6,9 MSEK
2023.09.06

Lohilo Foods AB (publ) styrelse presenterar strategisk översyn och prioriterade förändringsområden
2023.09.04


Q2 Lohilo Foods AB (publ): Positiv EBITDA och stark Exporttillväxt
2023.08.30


Lohilo Foods AB (publ) har erhållit betyget AA+ i senaste BRC certifieringen
2023.07.04


Kommuniké från årsstämma 2023 i Lohilo Foods AB (publ)
2023.06.02


Q1 Lohilo Foods AB (publ): Positivt kassaflöde i ett konjunkturtyngt kvartal

2023.05.17

Jonas Hamrén Berggren föreslås som ny ledamot i Lohilo Foods styrelse
2023.05.04

Årsredovisning 2022 Lohilo Foods AB (publ)

2023.05.02

Kallelse till Årsstämma i Lohilo Foods AB (publ)
2023.05.02

Q4 Lohilo Foods AB (publ) Bokslutskommuniké: Positivt kassaflöde och ökad omsättning på egna varumärken
2023.02.24


LOHILO lanseras i 640 danska dagligvarubutiker
2022.12.06


Lohilo Foods ingår produktionsavtal i Kina
2022.12.01


Q3 Lohilo Foods AB (publ): Kostnadsbesparingar leder till förbättrat rörelseresultat
2022.11.24


Fokus på de egna varumärkena efter Fuuds konkursbesked
2022.10.24


Utökade listningar i Nederländerna för Lohilo
2022.09.26


Lohilo Foods AB och General Mills förlänger inte sitt distributionssamarbete
2022.09.26 


LOHILO Foods utser Daniel Broman som ny CFO
2022.09.23


Q2 Lohilo Foods AB (publ): Förbättrad lönsamhet trots svagare tillväxt och stora omvärldseffekter
2022.08.30


Lohilo Foods ingår sälj- och distributionssamarbete med Sproud International
2022.08.24


Lohilo Foods AB ingår distributions- och samarbetsavtal med Fuud AB till ett försäljningsvärde om minst 50mkr
2022.08.22


General Mills utökar återkallelse av Häagen Dazs vaniljbaserade produkter
2022.08.05


General Mills återkallar Häagen Dazs Vaniljglass
2022.07.08


Kommuniké från årsstämma 2022 i Lohilo Foods AB (publ)
2022.06.03


Q1 Lohilo Foods AB (publ): Förbättrad lönsamhet med stark tillväxt för Lohilos glassvarumärken
2022.05.19


Lohilo Foods listar produkter i fler länder
2022.05.17 


Kallelse till Årsstämma i Lohilo Foods AB (publ)
2022.05.02


Årsredovisning 2021 Lohilo Foods AB (publ)
2022.05.02


Therese Lundstedt föreslås som ny ledamot i Lohilo Foods styrelse
2022.05.02


Lohilo träffar en förlikning i tvist mot Luthman Backlund Foods (NICK’S)
2022.03.23


Resultatet av utredningen om ekonomiska oegentligheter förorsakar resultatpåverkan
2022.02.23


Anställd utreds för oegentligheter
2022.02.16


Företrädesemission registrerad, handeln med BTA upphör samt rättelse avseende fördelning av tilldelade aktier i företrädesemission
2022.01.12


Lohilo Foods flyttar produktion för förbättrad lönsamhet och säkrad kapacitet – reserverar 5 mkr i bokslutet för 2021
2022.01.10


Lohilo Foods effektiviserar verksamheten, ett tjugotal roller försvinner
2022.01.03


Lohilo Foods offentliggör utfall i företrädesemission
2021.12.10


Lohilo Foods bjuder in till digitala informationstillfällen i anslutning till företrädesemission​2021.11.23


Lohilo Foods offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission​2021.11.23


Kommuniké från extra bolagsstämma
2021.11.18


Delårsrapport Q3 2021
2021.11.02


LOHILO Foods utser Maria Falk Ekenstam som ny CFO
2021.10.29


Lohilo Foods tidigarelägger publicering av delårsrapport för tredje kvartalet 2021
2021.10.26


Kallelse till extra bolagstämma i Lohilo Foods AB (publ)
2021.10.25


Lohilo Foods genomför en företrädesemission

2021.10.25


Mats Vikström avslutar sin anställning som CFO på Lohilo Foods

2021.10.08

Martin Lyberg ny vice VD i Lohilo Foods
2021.10.04


Lohilo Foods fortsätter expansionen i Kina
2021.10.01


Richard Hertvig ny VD i Lohilo Foods

2021.10.01

Lohilo Foods lanserar LOHILO i Storbritannien

2021.08.31

Delårsrapport Q2 2021
2021.08.26


Lohilo Foods har tecknat en kreditfacilitet från huvudägare
2021.08.26


Lohilo Foods fastställer långsiktiga finansiella mål
2021.08.23


Lohilo Foods lanserar ny kategori inom kosttillskott
2021.07.27


Lohilo lämnar in stämningsansökan mot Luthman Backlund Foods AB (Nick´s)
2021.07.06


Kommuniké från årsstämma i Lohilo Foods AB (publ)

2021.05.28

Delårsrapport Q1 2021
2021.05.20
 
LOHILO Foods AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020
2021.05.14
 
Kallelse till årsstämma i LOHILO Foods AB (publ)2021.04.28

Mats Wikström ny CFO för LOHILO Foods AB (publ)
2021.04.19

LOHILO Foods AB (publ) ny huvudsponsor till Växjö DFF
2021.04.12
 
LOHILO Foods AB (publ) har förvärvat resterande aktier i Superfruit AB
2021.04.06
 
Utnyttjande av teckningsoptioner i LOHILO Foods AB (publ)
2021.03.03

LOHILO Foods AB (publ) har tillträtt majoriteten av aktierna i Superfruit Scandinavia AB
2021.03.01

LOHILO Foods AB (publ) har förvärvat majoriteten av aktierna i Superfruit Scandinavia AB och lägger bud på resterande aktier
2021.02.25

Bokslutskommuniké 2020
2021.02.25
 
LOHILO startar upp försäljning i Kina via e-handelsplattformen Taobao.
2021.02.19

Tyrone Andersson ny VD för LOHILO Foods
2021.01.25

LOHILO Foods AB (publ) har fortsatt god tillväxt 
2020.12.21 

Delårsrapport Q3 2020
2020.11.24

LOHILO Foods tillsätter ny försäljningschef Kolonialt - Daniel Ullström
2020.11.20

LOHILO Foods tillsätter ny marknadschef - Tuss Odin Ekman
2020.11.20

Lohilo Foods godkänt för notering på Nasdaq First North Growth Market
2020.10.23

LOHILO Foods offentliggör tilläggsdokument
2020.10.21

LOHILO Foods nyemission inför notering kraftigt övertecknad
2020.10.15

LOHILO Foods signerar distributionsavtal med Halo Top
2020.10.02

LOHILO Foods Pressmeddelande rättelse 28 september 2020
2020.09.28

LOHILO Foods genomför riktad nyemission i samband med planerad notering på Nasdaq First North Growth Market
2020.09.25

 Delårsrapport Q2 2020
2020.09.01

bottom of page