Styrelse & revisor 

Hans-Jacobsson-Lohilo-Foods-1.jpg

Hans Jacobsson

Styrelseordförande sedan 2016, först invald 2016.

Utbildning: Civilekonom

Hans har b.la. arbetat på General Mills och inom Buresfären. Idag bl.a. styrelseordförande i Zinzino AB, Beijing 8 Sverige AB och Superfruit Scandinavia AB samt styrelseledamot iRootfruit Scandinavia AB, Nowa Kommunikation AB och Finwire AB.

Innehav, eget och genom närstående:

386 453 aktier privat, 60 687 aktier via Hans helägda bolag Rönnbacken Ventures AB samt 82 000 aktier genom närstående. Teckningsoptioner (serie 2020/23) motsvarande 10 000 aktier. 

 

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Richard-Hertvig.jpg

Richard Hertvig

Styrelseledamot sedan 2012 och Senior advisor. 

Utbildning: Handelshögskolan

Övriga uppdrag: 

Styrelseledamot i MF30 Holding AB, Nordic Mochi AB, Svenska Glassfabriken AB, Sportglass AB och Järna Glass Varumärkes (JGV) AB.

 

Innehav, eget och genom närstående:

3 527 104 aktier indirekt via Huvudägaren då Richard äger 50 procent av aktierna i MF30 Holding AB.

 

Inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Anna-Frick-Lohilo-Foods-1.jpg

Anna Frick

Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning: MBA från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: 

Anna har arbetat med marknadsföring och digital transformation och sitter idag bl a i styrelsen för Fortnox AB, Cell Impact AB, A3 Allmänna IT-och

telekomaktiebolaget,Svea Ekonomi AB, Odd Molly International AB, Leo Vegas AB.

 

Innehav, eget och genom närstående:

Teckningsoptioner (serie 2020/23) motsvarande 10 000 aktier.

 

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Amanda-Mc-Even-Lohilo-Foods.jpg

Amanda McEwen

Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning: Masterutbildning inom Management Science från London School of Economics.

 

Övriga erfarenheter:

Amanda har en bred erfarenhet inom E-Commerce och digital marknadsföring. Hon har suttit i ledningsgruppen inom framstående E-handelsbolag så som exempelvis Confident Living och Kitchen Time. Amanda arbetar idag på Curamando, ett Managementkonsult-bolag inom digital transformation och E-handel.

Innehav, eget och genom närstående:

Teckningsoptioner (serie 2020/23) motsvarande 10 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Revisor

Tönnerviks Horwath Revision Syd AB.

Auktoriserade revisorn Rickard Lars Magnus Norinder är huvudansvarig revisor.