Finansiell kalender 

Här hittar du de datum vi släpper våra finansiella rapporter. 

20 maj 2021: Delårsrapport Q1 2021 publiceras.

28 maj 2021: Årsstämma Lohilo Foods AB

26 augusti 2021: Delårsrapport Q2 2021 publiceras

24 november 2021: Delårsrapport Q3 2021 publiceras