Finansiell kalender 

Här hittar du de datum vi släpper våra finansiella rapporter. 

 

24 november 2021: Delårsrapport Q3 2021 publiceras
Februari 2022: Bokslutskommuniké 2021