Finansiell kalender 

30 augusti 2022: Delårsrapport Q2 2022 publiceras

24 november 2022: Delårsrapport Q3 2022 publiceras

24 februari 2023: Delårsrapport Q4 2022 publiceras

17 maj 2023: Delårsrapport Q1 2023 publiceras

2 juni 2023: Årsstämma