top of page

 Finansiell kalender 

28 februari 2024: Delårsrapport Q4 2023 publiceras

30 april 2024. Årsredovisning publiceras

24 maj 2024: Delårsrapport Q1 2024 publiceras

31 maj 2024: Årsstämma

29 augusti 2024: Delårsrapport Q2 2024 publiceras

22 november 2024: Delårsrapport Q3 2024 publiceras

28 februari 2025: Delårsrapport Q4 2024 publiceras

bottom of page