top of page

 Regulatoriska   pressmeddelanden 

Q1 Lohilo Foods AB (publ) Hög tillväxt på Exporten och Egna varumärken gav ökad bruttomarginal samt positiv EBITDA
2024.05.24


Årsredovisning 2023 Lohilo Foods AB (publ)
2024.04.30


Q4 Lohilo Foods AB (publ) Bokslutskommuniké: Fortsatt ökad export och marginalförbättring i Q4, styrelsen lämnar positiv
prognos för 2024 baserat på genomförda åtgärder och besparingar
2024.02.28


Q3 Lohilo Foods AB (publ) Fördubblad export och tvåsiffrig tillväxt på egna varumärken
2023.11.24


Uppdatering delresultat prioriterade aktiviteter; Exporttillväxt överstiger 100% under Q3
2023.09.29


Styrelsen i Lohilo Foods AB (publ) har beslutat om en riktad nyemission av aktier om 12 MSEK samt om en företrädesemission om cirka 6,9 MSEK
2023.09.06


Lohilo Foods AB (publ) styrelse presenterar strategisk översyn och prioriterade förändringsområden
2023.09.04


Q2 Lohilo Foods AB (publ): Positiv EBITDA och stark Exporttillväxt
2023.08.30


Q1 Lohilo Foods AB (publ): Positivt kassaflöde i ett konjunkturtyngt kvartal
2023.05.17


Jonas Hamrén Berggren föreslås som ny ledamot i Lohilo Foods styrelse
2023.05.04


Årsredovisning 2022 Lohilo Foods AB (publ)
2023.05.02


Q4 Lohilo Foods AB (publ) Bokslutskommuniké: Positivt kassaflöde och ökad omsättning på egna varumärken
2023.02.24


Q3 Lohilo Foods AB (publ): Kostnadsbesparingar leder till förbättrat rörelseresultat
2022.11.24


Lohilo Foods AB och General Mills förlänger inte sitt distributionssamarbete
2022.09.26 


LOHILO Foods utser Daniel Broman som ny CFO
2022.09.23


Q2 Lohilo Foods AB (publ): Förbättrad lönsamhet trots svagare tillväxt och stora omvärldseffekter
2022.08.30


Lohilo Foods AB ingår distributions- och samarbetsavtal med Fuud AB till ett försäljningsvärde om minst 50mkr
2022.08.22


Kommuniké från årsstämma 2022 i Lohilo Foods AB (publ)
2022.06.03


Q1 Lohilo Foods AB (publ): Förbättrad lönsamhet med stark tillväxt för Lohilos glassvarumärken
2022.05.19


Årsredovisning 2021 Lohilo Foods AB (publ)
2022.05.02


Lohilo träffar en förlikning i tvist mot Luthman Backlund Foods (NICK’S)
2022.03.23


Resultatet av utredningen om ekonomiska oegentligheter förorsakar resultatpåverkan
2022.02.23


Anställd utreds för oegentligheter
2022.02.16


Lohilo Foods flyttar produktion för förbättrad lönsamhet och säkrad kapacitet – reserverar 5 mkr i bokslutet för 2021​
2022.01.10


Lohilo Foods offentliggör utfall i företrädesemission
2021.12.10


Kommuniké från extra bolagsstämma
2021.11.18


Delårsrapport Q3 2021
2021.11.02


Lohilo Foods tidigarelägger publicering av delårsrapport för tredje kvartalet 2021
2021.10.26


LOHILO Foods utser Maria Falk Ekenstam som ny CFO
2021.10.29


Lohilo Foods genomför en företrädesemission

2021.10.25

Mats Vikström avslutar sin anställning som CFO på Lohilo Foods
2021.10.08


Richard Hertvig ny VD i Lohilo Foods
2021.10.01


Delårsrapport Q2 2021
2021.08.26


Lohilo lämnar in stämningsansökan mot Luthman Backlund Foods AB (Nick´s)
2021.07.06


Kommuniké från årsstämma i Lohilo Foods AB (publ)

2021.05.28

Delårsrapport Q1 2021
2021.05.20
 
LOHILO Foods AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020
2021.05.14


LOHILO Foods AB (publ) har förvärvat majoriteten av aktierna i Superfruit Scandinavia AB och lägger bud på resterande aktier
2021.02.25

Mats Wikström ny CFO för LOHILO Foods AB (publ)
2021.04.19

Bokslutskommuniké 2020
2021.02.25


Tyrone Andersson ny VD för LOHILO Foods
2021.01.25


LOHILO Foods AB (publ) har fortsatt god tillväxt 
2020.12.21 

Delårsrapport Q3 2020
2020.11.24
 
Delårsrapport Q2 2020
2020.09.01

bottom of page