top of page

 Principer för kvalitet 

Lohilo Foods AB (publ) arbetar förebyggande och långsiktigt med kvalitet som en integrerad del i den dagliga verksamheten för att säkerställa att vi alltid levererar högkvalitativa och säkra livsmedel till våra kunder. Lohilos ambition är att ligga i framkant av utveckling för de produkter vi levererar. Vi ser det som en moralisk plikt att värna om det genom hårt ställda krav på våra leverantörer. Lohilo är certifierade enligt den GFSI-godkända standarden BRC Storage and Distribution samt godkända att hantera ekologiska produkter.

 

Våra certifikat hittar du här:

BRC A Klassade - Global Standard for Storage and Distribution 

Ekologisk produktion - SMAK Certifiering

bottom of page