Principer för kvalitet 

Lohilo Foods AB (publ) jobbar ständigt med globala ambitioner som säkerställer bästa möjliga kvalitet i alla våra livsmedelsprodukter. Självklart underbyggs dessa ambitioner av en GFSI-standard (Global Food Safety Standard) som idag representeras av British Retail Consortium Foods.

 

Hela verksamheten inklusive vårt lager följer CAC (Codex Allimentarius Commission) sätt att bedöma, hantera och förebygga risker. Vår personal inom bolaget utbildas fortlöpande i livsmedelssäkerhet och med hygienrutiner. LOHILO Foods AB är dessutom godkända för att hantera ekologiska produkter och råvaror (KRAV / EU-Ekologisk).