Aktiekapital 

Lohilo Foods aktiekapital uppgår till 61 5 833,904 kronor, fördelat på 14 662 712 aktier

Aktiekapitalets utveckling sedan 2016:

År

2016

2019

2019

2019

2020

2020

Händelse

Nyemission

Fondemission

Split (10:1)

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Förändring antal aktier

200 000

0

10 800 000

584 790

714 286 

1 363 636

Totalt antal aktier

1 200 000

1 200 000

12 000 000

12 584 790

13 299 076

14 662 712 

Kurs

50

17,1

14 

22

Aktiekapital

120 000 

504 000

504 000

528 561,18

558 561,192

615 833,904

Kvotvärde

 

0,1 

0,42

0,042

0,042

0,042

0,042