top of page

 EMPOWER U 

Vad är framgång för dig? Ultimate U är mer än den slogan du kan läsa på våra produkter, det är vår vision. Vi vill bidra till ett samhälle där vi inspirerar och stöttar varandra till att nå vår fulla potential. Det är därför vi är glada över att kunna erbjuda energi, näring och vitaminer till dig, som extra pepp på din framgångsresa. Men vi vet också att ditt ultimata jag inte kommer från en Lohilo, det är mycket större än så. Vi vill inspirera dig till att följa dina drömmar och göra det du älskar, för att just du ska må så bra som du kan. Det är vårt recept på framgång. Som en del av vårt initiativ för att möjliggöra bättre fysisk och psykisk hälsa i samhället, sponsrar vi flera damidrotts-föreningar. Vi är glada över att kunna stötta unga kvinnor, för att fortsätta uppmuntra till ett mer jämlikt, inkluderande och hälsosamt samhälle.

 RESPECT THE PLANET 

Vårt engagemang för att minska vår negativa klimatpåverkan är en viktig grundpelare i allt vi gör. Vi är långt ifrån perfekta - men strävar efter att verka mer hållbart, bit för bit. Vår målsättning är att vara helt koldioxidneutrala innan år 2030. För att kunna nå detta, arbetar vi efter olika mål som ska minska vårt avtryck på klimatet. Vi ser över vår egen verksamhet kontinuerligt, för att se till att våra produktionsled, försörjningskedjor, lager och kontor gör så liten inverkan som möjligt på klimatet. Utöver det så klimatkompenserar vi för den negativa påverkan vår verksamhet har på vår planet. Läs mer längre ner på sidan, för att se hur vi arbetar med våra hållbarhetsmål.

  • Elförsörjningen till vårt huvudkontor ska ske genom förnybar energi från solpaneler, innan år 2023.

  • Lastbilar som levererar våra produkter ska drivas med 100% förnybart drivmedel, innan år 2025.

  • Alla våra tjänste- och förmånsbilar ska drivas med el eller elhybridteknik, innan år 2022. 

  • Samtlig personal på Lohilo Foods ska utbildas inom miljöpåverkan innan år 2021.

  • Lohilo Foods utsläpp av koldioxid klimatkompenseras årligen.

 FAIR & EQUAL

Som en del av vårt sociala ansvar, strävar vi efter att vara en god aktör i samhällen vi verkar i. För oss är det viktigt att vara inkluderande, rättvisa och välgörande i alla våra relationer. Enligt oss innebär det att vara så goda arbetsgivare och leverantörer som vi bara kan. Vi arbetar därför för att se till att vara respektfulla och lyhörda i alla steg av våra leveranskedjor. Vi är glada över att vara en jämställd organisation, och anser att representation av kvinnor och män i vår styrelse och ledningsgrupp är en självklarhet (för närvarande: 40% kvinnor, 60% män i ledningsgrupp, 50%/50% i styrelse). Vi tycker att en arbetsplats med mångfald och olikheter skapar bättre och roligare förutsättningar för utveckling. Av samma anledning arbetar vi för att värna om alla våra medarbetare. Vår ambition är att arbeta reflexivt med vårt sociala ansvar, för att se till att vi är en så bra samhällsaktör som möjligt

bottom of page