top of page
Bootcamp-11%20(2)_edited.jpg

GRUNDADES

2008

VISION:

BE THE

ULTIMATE U

2023

OMSÄTTNING

182,1 MSEK

Bubbies

OMSÄTTNINGS-

TILLVÄXT 2023

+74,0%

EXPORT

TILLVÄXT 2023

+51,4%

Rosa bild.PNG

Martin Lyberg avslutar sin tjänst som vice VD i Lohilo Foods
2024.03.26


Q4 Lohilo Foods AB (publ) Bokslutskommuniké: Fortsatt ökad export och marginalförbättring i Q4, styrelsen lämnar positiv
prognos för 2024 baserat på genomförda åtgärder och besparingar
2024.02.28


Lohilo Foods AB (publ) styrelse lämnar positiv prognos för 2024
2024.02.28


Lohilo lanseras hos kedjan Deli de Luca i Norge
2024.02.19


Lohilo och Superfruit lanseras hos kedjan Normal, tar första order värd 7 MSEK
2024.02.16


Lohilo Foods AB (publ) byter Certified Adviser, CA, till Eminova Fondkommission AB
2023.12.22


Q3 Lohilo Foods AB (pub) Fördubblad export och tvåsiffrig tillväxt på egna varumärken
2023.11.24


Lohilo Foods AB (publ) Företrädesemission registrerad, handeln med BTA upphör
2023.10.16


Lohilo Foods AB offentliggör delresultat av effektiviseringar, förändrade hyresavtal medför en årlig besparing på 9,2 MSEK
2023.10.06


Lohilo Foods AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission, tecknad till 100%
2023.10.04


Lohilo Foods AB (Publ) har genomfört den riktade nyemission som tidigare kommunicerats
2023.10.02


Uppdatering delresultat prioriterade aktiviteter; Exporttillväxt överstiger 100% under Q3
2023.09.29


Sista dag för teckning av aktier i den pågående företrädesemissionen
2023.09.29


Styrelsen i Lohilo Foods AB (publ) har beslutat om en riktad nyemission av aktier om 12 MSEK samt om en företrädesemission om cirka 6,9 MSEK
2023.09.06


Lohilo Foods AB (publ) styrelse presenterar strategisk översyn och prioriterade förändringsområden
2023.09.04


Q2 Lohilo Foods AB (publ) Positiv EBITDA och stark Exporttillväxt
2023.08.30


Lohilo Foods har erhållit betyget AA+ i senaste BRC certifieringen
2023.07.04


Kommuniké från årsstämma 2023 i Lohilo Foods AB (publ)
2023.06.02


Q1 Lohilo Foods AB (publ): Positivt kassaflöde i ett konjunkturtyngt kvartal
2023.05.17


Jonas Hamrén Berggren föreslås som ny ledamot i Lohilo Foods styrelse
2023.05.04


Årsredovisning 2022 Lohilo Foods AB (publ)
2023.05.02


Kallelse till Årsstämma i Lohilo Foods AB (publ)
2023.05.02
 

Q4 Lohilo Foods AB (publ) Bokslutskommuniké: Positivt kassaflöde och ökad omsättning på egna varumärken
2023.02.24


LOHILO lanseras i 640 danska dagligvarubutiker
2022.12.06


Lohilo Foods ingår produktionsavtal i Kina
2022.12.01


Q3 Lohilo Foods AB (publ): Kostnadsbesparingar leder till förbättrat rörelseresultat
2022.11.24


Fokus på de egna varumärkena efter Fuuds konkursbesked
2022.10.24


Utökade listningar i Nederländerna för Lohilo
2022.09.26


Lohilo Foods AB och General Mills förlänger inte sitt distributionssamarbete
2022.09.26


LOHILO Foods utser Daniel Broman som ny CFO
2022.09.23

Rosa bild.PNG
bottom of page